درباره آواکوچ

ما که هستیم

موسسه آموزش پذیرایی، تشریفات و توسعه مهارت های فردی 

ماموریت ما

توانمند سازی و به روز رسانی کارکنان و کارمندان شرکت ها و سازمان ها

آنچه انجام می دهیم

آموزش با کیفیت و با تضمین تغییر رفتار صحیح کارکنان

داستان ما

زمانی که برای انجام جلسات به سازمان ها و ادارات متفاوت می رفتیم نوع ارتباطات و رفتار پرسنل شرکت ها و ادارات بسیار ضعیف و با خطاهای تشریفاتی بسیار زیادی بود. با توجه به اینکه تیم ها بصورت آکادمیک و تجربی در زمینه تشریفات و پذیرایی هتل ها فعالیت می کردیم از سال 1389 به فکر آموزش پرسنل شرکتی و دولتی پرداختیم و جهت حصول نتیجه به آموزش پرسنل با سطح بندی متفاوت پرداختیم

سطوح آموزش های آواکوچ

سطح 1

این سطح آموزش بصورت 4 ساعته بوده برای پرسنلی کاربرد دارد که  فرصت زیادی برای آموزش ندارند

سطح 2

این سطح آموزش، بصورت یکروزه و بمدت 8 ساعت برگزار می شود که اکثر آموزش ها در این سطح انجام می شوند

سطح 3

این سطح آموزش بصورت 12 ساعت انجام گرفته و دارای تمرین عملی بیشتری نسبت به سطح 2 است

سطح 4

آموزش 16 ساعته و در دو روز کاری برگزار می شود و برای پرسنلی که نیاز به آموزش عملکردی دارند، کاربرد دارد

سطح 5

سطح پنجم بصورت 20 ساعته است. و برای شرکت هایی کاربرد دارد که دارای پرسنل بیشتری هستند

سطح 6

آموزش بصورت 24 ساعت و در چهار روز کاری انجام می شود. و برای پرسنلی که چند وظیفه متفاوت دارند کاربردی است

چرا ما را انتخاب کنید؟

آواکوچ موسسه است که به همراه دو موسسه آموزشی دیگر در هلدینگ آموزشی نوشیجان فعالیت دارد.

با توجه به اینکه آموزش های ما بصورت تئوری و عملی هستند. پس در عمل کاربرد داشته و باعث تغییر صحیح رفتار می شود.

آموزش هایی که در محل شما برگزار می شود با تضمین بازگشت صد درصد وجه پرداختی است.

متفاوت بودن مدرسان آواکوچ به این دلیل است که هم تحصیلات آکادمیک در حوزه آموزش تخصصی دارند و خاصتر اینکه دارای تجربه چند ساله در بخش تخصصی خود هستند.

درصد مشتریان راضی
heart-icon.png
تعداد مشتریان ما
support.png
قرار داد های به پایان رسیده
projects-icon.png
اسکرول به بالا